Urk

Om de tijdens de renovatie in gebruikzijnde lokalen verwarmd te houden wordt er voorzichtig omgesprongen met bestaande leidingen.

Om de tijdens de renovatie in gebruikzijnde lokalen verwarmd te houden wordt er voorzichtig omgesprongen met bestaande leidingen.